Szkolenie w koncepcji NDT Bobath, stworzone jest przez Bertę i Karla Bobath w latach 40. XX wieku, jest rzeczywiście szeroko używana na całym świecie w terapii maluchów oraz dorosłych. Pierwszy kurs NDT Bobath w Polsce odbył się w 1988 roku, prowadzony przez Mary Quinton, fizjoterapeutkę, i Elsbeth Koeng, lekarkę, które odegrały główną rolę w rozwijaniu tej technologii w leczeniu neurorozwojowym. Szkolenie NDT Bobath, https://med-coach.pl/szkolenia-kursy/holistyczna-neurorozwojowa-diagnostyka-i-terapia-malego-dziecka-w-wieku-0-18-m-z/997 znane też jako Neurodevelopmental Treatment (NDT), jest szczególnie przydatne w terapii wcześniaków, niemowląt oraz maluchów najmłodszych.
Założenia oraz techniki działania wykorzystywane szkolenie w koncepcji NDT Bobath jest zwykle uznawane strategia terapeutyczna składa się na poprawie funkcji ruchowych, harmonii oraz ogólnego rozwoju u kobiet z schorzeniami neurologicznymi. Poprzez indywidualnie dobrane interwencje terapeutyczne, kurs NDT Bobath stara się wspierać naturalny proces wzrostu oraz adaptacji systemu do działania w powszednim życiu. Jej uniwersalność i skuteczność przyczyniły się do jej wszechstronnego zastosowania na całym świecie.
Szkolenie w koncepcji NDT Bobath obejmuje:
1. Zrozumienie korelacji między czuciem a ruchem w rozwoju niemowlęcia oraz ich wpływ na wzrost dziecka: Kurs NDT Bobath będzie skupiał się na poszukiwaniu, jak oryginalne aspekty sensoryczne i fizyczne oddziałują na siebie wzajemnie w procesie rozwoju niemowlaka. Będzie to obejmować zarówno teorię, jak i konkretne wdrożenia w terapii.
2. Nauczanie rozróżniania innych wariantów zaburzeń mięśniowo-powięziowych (MPDz): Szkolenie NDT Bobath będzie skupiało się na identyfikacji i klasyfikacji różnych rodzajów zaburzeń mięśniowo-powięziowych, aby uczestnicy mogli dokładnie diagnozować kłopoty chorych i dostosowywać odpowiednie podejścia terapeutyczne.
3. Rozwijanie wiedzy w zasięgu opinii oraz analizy kłopotów maluchów z MPDz: Kursanci będą kształtować się efektywnych form analizy oraz praktyki problemów połączonych z MPDz u dzieci, co pozwoli im prawidłowo poznać potrzeby terapeutyczne swoich pacjentów.


4. Rozwijanie umiejętności skutecznego wykorzystywania metod i wspomagań: Szkolenie w koncepcji NDT Bobath będzie skupiało się na praktycznych aspektach terapii, ucząc kursantów skutecznego stosowania różnych technologii oraz wspomagań w pracy z niemowlakami z MPDz.
5. Tworzenie racjonalnego i zintegrowanego programu terapeutycznego dla chorego, zgodnego z zasadami ICF, w oparciu o wywiad, badanie kliniczne, wyniki pomiarów, oczekiwań zainteresowanego lub jego opiekunów: Kursanci będą rozwijać kompetencje w tworzeniu spersonalizowanych programów terapeutycznych dla naszych pacjentów, przestrzegając zasady Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności oraz Zdrowia (ICF) także informacje uzyskane w czasie wywiadu, badań klinicznych oraz testów, a dodatkowo oczekiwań chorego i jego opiekunów.
6. Zaznajomienie się z formami współpracy z opiekunami| pacjenta i ich edukacji: Kurs NDT Bobath będzie promował doskonalenie umiejętności współpracy z opiekunami pacjentów, kojarząc ich w proces terapeutyczny także zapewniając im odpowiednie wsparcie oraz szkolenie, by mogli skutecznie wspomagać dziecku w domu oraz w codziennym życiu.